Results of “8 Garden Treasure Hunt” 2019 on the Hokkaido Garden Route


We received the following application for “8 Garden Treasure Hunt” held from September 1, 2019 to October 4, 1.

Total number of applications 267

Number of correct answers 167

A strict lottery was held on October 29, and the following people were selected.

• 20 winners

Obihiro City, Hokkaido
Yoshiki Kanno

Otofuke-cho, Kato-gun, Hokkaido
Tohoku Momoka

Memuro-cho, Kasai-gun, Hokkaido
Mr. Maeda Yamada

Sarabetsu Village, Kasai District, Hokkaido
Mr. Hiroki Sato

Sapporo City, Hokkaido
Mr. Tomomi Harada

Sapporo City, Hokkaido
Reiko Ishii

Sapporo City, Hokkaido
Michiko Abe

Hokkaido Asahikawa
Hiroko Nozaki

Hakodate City, Hokkaido
Mr. Tokuhiro

Esashi-cho, Esashi-gun, Hokkaido
Yukiko Sasaki

Tendo City, Yamagata Prefecture
Emiko Sekino

Ota City, Gunma Prefecture
Fumio Shima

Ota City, Gunma Prefecture
Saori Ando

Nerima-ku, Tokyo
Kaori Yamagami

Inzai City, Chiba Prefecture
Hiroki Suzuki

Yokohama-city kanagawa prefecture
Etsuko Otomura

Aichi kenichiro
Mr. Mitsue Yamazaki

Tsu City, Mie Prefecture
Yoshiko Yoshizaki

Habikino City, Osaka Prefecture
Tamaki Koike

Chikushino City, Fukuoka Prefecture
Kaoru Fukuda

Prize contents: Assorted products in each garden of Hokkaido Garden Highway worth 5000 yen

The prize was shipped on October 30th.

Thank you all!

↓